Contact

Associate Professor, School of Mechanical Engineering,

Room 315, #9 Teaching Building, Beijing Institute of Technology,
#5 Zhongguancun South Street, Beijing China, 100081.
Email: cjiang@bit.edu.cn; chaoyangjiang@hotmail.com